MEDIJSKI NASTUPI

Pogledajte nastup Dr Tatjane Mrkić u emisiji „Ni crno ni belo“, Violete Dimitrić na TV Kopernikus:

Copyright © 2019 tatjanamrkic.rs

});