tatjana

Anropolog, dr nauka menadžmenta u sportu, edukator, NLP trener, profesionalni vingvejv kouč i somelije

Nakon završetka studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Etnologiju i kulturnu antropogiju profesionalnu karijeru sam počela u E bank. Tokom karijere edukovala sam se na temu: PR, Marketinga, prodaje, menadžmenta... Karijeru nastavljam u Zepteru na poziciji direkotra marektinga i odnosa s javnoću za Zepter banku (današnja OTP banka), Zepter osiguranje (sada Unika osiguranje) i Zepter internacional. Na visokim menadžerskim pozicijama sam potom bila u Si& Si company, tadašnjem NIS Petrolu, Galenika Kliritu, a jedan period mog profesionalg razvoja sam bila i portparol u KK Partizan. Posle magistarskih usledile su i doktorske studije iz oblasti menadžmenta u sportu. Moju ljubav za sticanjem novih znanja, afinitet ka psihologiji i socijalnoj anropologiji odveli su me u jedan novi svet pun raznih mogućnosti, lakše prihvatanje i prevazilaženje raznih situacija, pronalaženje novih rešenja... Tako sam nastavila svoje obrazovanje i stekla znanje, iskustvo i kvalifikacije iz oblasti: korporativnih i uopšte komunikacija, ličnog i profesionalnog razvoja, koučing i energetskih metoda koje sada koristim u radu sa klijentima pojedinačno i u radionicama... Moj lični rast i razvoj još uvek traje i trajaće dok sam živa. Pored ovih jednako mi je drago i zvanje Somelie. Moju porodicu čine moja kći Sofija i mini čivava Čedna. Osnivač sam Udruženja „Flow & Sense“.

 • Kvalifikacije:
 • 2009 - 2012
  Doktorirala Marketing - uloga i značaj sportskog marketinga u kreiranju stratgije brendiranja fudbalskih klubova Postdiplomske studije fakulteta za menadžment u sportu, Alfa univerzitet, Beograd
 • 2006 - 2008
  Magistrirala PR u marketing strategiji sportskih organizacija Postdiplomske studije fakulteta za menadžment u sportu, Univerzitet “Braća Karić”, Beograd
 • 1992 - 1998
  Diplomirala na odseku: Etnologija i kulturna antroplogija Filozofski fakultet, Univerzitet u Beograd
 • Sertifikati:
 • 1999
  Marketing – Dimenzije moderne prodaje Univerzitet “Braća Karić”, Beograd
 • 2001
  Seminar za pripremu, izradu i primenu biznis plana Institut za mala i srednja preduzeća, Beograd
 • 2003
  Korporacijska kultura i strategije komunikacije dr Ratko Bozović, Subotica
 • 2009
  Tajne uspeha Brian Tracy, Beograd
 • 2011
  Učeće na VII međunarodnoj konferenciji “Menadžment u sportu” Olimpijski komitet Srbije i Fakultet za menadžment u sportu “Alfa Univerzitet”
 • 2013
  NLP- starter NLP institute, Beograd, Slavica Squire
 • 2016
  Od razmišljanja do rezultata Bob Proktor, Beograd
 • 2017
  Osnove kvantne harmonizacije dr Vesna Danilovac
 • 2017
  NLP - PRACTITIONER, IN dr Vesna Danilovac, dr Nada Kaiser, DVNLP, IN Berlin
 • 2017
  TOTALLY WELLNESS SEMINAR Tatjana Popović, Beograd
 • 2017
  Wingwave coach dr Nada Kaiser, NLP- AKADEMIJA, “Besser – Siegmund” Institute, Hamburg, Beograd
 • 2017
  NLP - MASTER, IN dr Vesna Danilovac, dr Nada Kaiser, DVNLP, IN Berlin, Beograd, Zadar
 • 2017
  SOMMELIER- Sertifikovan I nivo Miroslav Radojčin, SOMMELIER ACADEMY 7 STARS, Beograd
 • 2018
  Coach, ICI dr Vesna Danilovac, dr Nada Kaiser, ICI Berlin, Beograd
 • 2018
  Completion Access The Bars Jelena Milanović, ACCESS CONSCIOUSNESS, Beograd
 • 2018
  Emocionalni detoks duše dr Vesna Danilovac, Beograd
 • 2018
  Autgeni trening Johanesa Šulca, dr Vesna Danilovac, Beograd
 • 2019
  NLP - Trainier, IN Predrag Jovanović, NLP Centar, IANLP, IN, Beograd
 • 2019
  Certificate of Completion High Performance Team Coaching, CCE, Erickson, Beograd
 • 2019
  Strategies of Genius in Business – Orchestrating Innovation, Robert Diltz, dr Peter Schütz, MBA, ÖTZNLPt, Beč
 • 2019
  Istraživanje i oslobađanje glasa, Helga Juretić, Flow centar, Beograd
 • Članstvo
 • IN – International Association of NLP Institues
 • ICI - International Association of Coaching Institues
 • EANLP- European Association of NLP
 • DVNLP- Deutschland Association of NLP
 • HANLP- Hrvatska Asocijacija of NLP
 • SANLP- Srpska Asocijacija of NLP