Koja je vaša korist od ovih obuka po temama?

 • Upoznaćete sopstvene načine razmišljanja, ponašanja i delovanja
 • Unapredićete komunikaciju sa različitim tipovima ljudi
 • Nučićete da pravilno postavite ciljeve i obezbedite njihovu realizaciju
 • Postaćete svesni snage uma i svih resursa koje posedujete
 • Svesno ćete koristiti nesvesne komunikacione procese
 • Izošrtićete čula
 • Primenićete naučene veštine u ličnom i poslovnom životu, marketingu, prodaji, rešavanju konflikata i pregovaranju
 • Koristićete koučing u radu sa drugima
 • Zamenićete neželjene obrazce ponašanja, željenim
 • Uspešno ćete rešavati konfliktne situacije
 • Ovladaćete tehnikama podizanja sposobnosti svog tima
 • Razvićete fleksibilnost i razumevanje
 • Posmatraćete sebe i druge iz JA, TI, META pozicije
 • Izgradićete odličan kontakt i poverenje sa kolegama, saradnicima i klijentima
 • Razvićete uspešne strategije
 • Razvićete sopstveni i potencijal ljudi sa kojima radite
 • Bićete lider
 • Osvestićete povezanost misli, emocija i fiziologije
 • Učićete efikasne jezičke obrasce i modele
 • Naučićete da modelujete uspešne
 • Naučićete da integrišete lične i profesionalne vizije i ciljeve
 • Povećaćete svoj uticaj na sagovornike i okruženje
 • Zamenićete blokirajuća lična iskustva i uverenja, novi, željenim i u skalu da vašim vrednostima
 • Razvićete efikasne veštine za rad sa grupama i sistemima
 • Inspirisaćeete svoje saradnike
 • Vešto ćete pregovarati
 • Kreiraćete i voditi efikasne sastanke
 • Postićićete ličnu i poslovnu izvrsnost.