Najmoćniji i najkorisniji alati, strategije i veštine za lični rast i razvoj

Ukoliko se odlučite za edukaciju na neke od dole navedenih tema, bićete u prilici da se upoznate, usvojite i primenite najmoćnijie i najkorisnijie alate, strategije i veštine za lični rast i razvoj kao i procesa koji pokreću promenu ponašanja. Robert Diltz i još nekoliko naučnika iz ove oblasti već decenijama se bave proučavanjem i modelovanjem najuspešnijih ljudi iz različitih oblasti kao i analiziranjem rada eminentnih psihologa i psihoanalitičara. Primenom ovih tehnika bićete u poziciji da realizujete ciljeve, unapredite komunikaciju, usaglasite se sa drugim ljudima, lakše prevaziđete konflikt, budete lider, razgoor povedete u željenom smeru, utičete na druge, izaberete najbolju opciju, kontrolišete stres, upravljate vremenom, promenama, preispitate svoje vrednosti i uverenja i zamenite štetna uverenja po vas... Usvajanjem naučenih veština počećete da primećujete promene i razlike: kako vidite stvari, da drugačije razmišljate, efikasnije delujete, kako se ponašate, kako se osećate i postižete ličnu izvrsnost. Trajanje obuke: Svaka od tema se može obraditi u okviru obuke ili više individualnih sesija.

TEME:

TEMA 1. Usaglašavanje, Kalibriranje, Raport, Pacing, Leading i „Break State“

Sa ovim komunikacionim veštinama bićete u svakom trenutku usaglašeni sa onim što radite i govorite – kongruentni. Unapredićete komunikaciju sa okruženjem, ostvarićete uspešnu komunikaciju i moćićete da utičete na druge.. Naučićete i osvestiti:

 • Značaj i uticaj čula u komunikaciji
 • Kalibriranje „uzimanje mere“, kako uspostaviti “most poverenja i razumevanja” i dobar kontakt sa drugom osobom ( usaglašavanje, vođenje i prekid šablonskog ponašanja)
 • Kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije i razviti veštine usaglašenosti sa sagovornicima.

TEMA 2. Reprezentativni sistemi

 • Moć zapažanja koja vodi ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata
 • Tumačenje neverbalnih signala komunikacije
 • Komunikativni ”kanal” sagovornika (VAKOG)
 • Različite komunikativne tipove

TEMA 3. Perceptualne pozicije (Ja, ti, meta)

 • Barijere u komunikaciji i kako ih se rešiti
 • Vežba: Generator novog ponašanjaTEMA 4. Ciljevi

TEMA 4. Ciljevi

„ Ukoliko ne izgradiš svoje snove, neko drugi ćete zaposliti kako bi mu ti pomogao da on izgradi svoje.“- Dhirubhai Ambani

“Šta god verovali da možete ili ne možete, u pravu ste.” Henry Ford

Osvestićete i naučiti:

 • Kada ste spremni za promenu?
 • Kako da pravilno definišete cilj
 • Kako da razlikujete želje, maštu, ciljeve, tj kako da želju pretvorite u cilj
 • SMART – kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići
 • Kako da pravilno postavite cilj i  pratite njegovu realizaciju
 • Koji su vam resursi potrebni za ostvarenje cilja, gde ih možete pronaći i kako aktivirati
 • Kako da sebe programirate na uspeh
 • Kako da postavite realne i motivišuće ciljeve
 • Kako da usmerite čula i razvijete fleksibilnost na putu ostvarenja cilja

TEMA 5. S.C.O.R.E model

 • Score model vežba za definisanje simptoma, uzroka, cilja i resursa

TEMA 6. Vremenska linija

Pomoću metode Time line možete da istražite prošlost, sadašnjost i kreirate budućnost. Ovom metodom sagledaćete nesvesne strukture individualnog doživljaja vremena i njegovog optimalnog strukturiranja za efektivno upravljanje vremenom, planiranje budućnosti i odnos prema prevazilaženju prošlosti. Koristićete i teknike kao što su: reprinting i usidravanje nedostajućih resursa na vremenskoj liniji.

TEMA 7. Neurologički nivoi

 • Programiranje cilja po neurologičkim nivoima
 • Vežba: Diznijeva strategija postavljanja ciljeva

TEMA 8. Chunking, meta model govora

Upoznavanje sa preciznim pitanjima koja svaku komunikaciju, sa sobom ili drugima, vode do važnih informacija, tj preduslova za uspeh. Naučićete:

 • Kako da razumete dubinsku strukturu komunikacije
 • Kako model promene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspešan u pregovaranju, prodaji, motivaciji i prezentaciji
 • Ledeni breg: brisanje, izvrtanje, generalizacije, omekšivači
 • Kako da u svakoj situaciji da postavite najpreciznije, suštinsko pitanje
 • Kako da prevaziđete konflikte
 • Koja su to sistemska, precizna pitanja
 • Kako da primite i date feedback ili kritiku
 • Kako da vam feedback bude poklon

TEMA 9. Miltonov model govora

Set metoda za uspostavljanje kvalitetnog odnosa sa različitim ličnostima:

 • Osnovni principi uspešne komunikacije u različitim situacijama
 • Kako govorom dopreti do podsvesti
 • Tehnike za rad sa nesvesnim umom
 • Jezik hipnoze
 • Miltonov govorni obrazac
 • Kako postići saglasnost sa sagovornikom

TEMA 10. Submodaliteti

Ove  tehnike će vam dati  veštinu i mogućnost da upravljate vašim negativnim stanjima i emocijama, donosite svrsishodne odluke ako i da svojim umom promenite svoje ponašanje koje nije korisno.

 • Kako da se lakše nosite sa situacijama u kojima nemate kontrolu
 • Kako da ojačate unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja
 • Kako da aktivirate sopstvene resurse
 • Kako da postignete promenu
 • Kreiranje promene
 • Vežba: Otkrianje submodaliteta
 • Vežba: SWISH tehnika

TEMA 11. Usmeravanje emocija –„Sidrenje“

Naučićete kako da prepoznate i upravljate svojim emocijama u stresnim situacijama kao i da aktivirate određena dobra resursna stanja i imati ih na raspolaganju kada su vam potrebna.

 • Kako da koristite svoje resurse
 • Kako da pritiskom na „pravo dugme“ uspostavite kontakt sa korisnim resursima iz prošlosti
 • Kako da aktivirate sopstvene resurse
 • Kako da u svakoj situaciji generišete želejno resursno stanje i novo ponašanje

TEMA 12. Modelovanje

Modelovanje se smatra jednom od najmoćnijih veština koju koriste vrhunski uspešne osobe. Naučićete tehnike za proces modelovanja nečijeg ponašanja, strategija, načina razmišljanja i motivacije čije veštine smatrate izvrsnim i vama potrebnim na putu ka vašem cilju i uspehu. Mnogo tehnika i alata pomoću kojih postižemo vrhunske rezultate nastalo je modelovanjem. Radićete:

 • Proces modelovanja
 • Strategije modelovanja
 • Kako da prepoznate veštine za modelovanje
 • Tehnike za modelovanje
 • Kako da definišete veštinu koju osoba koristi
 • Koristeći sopstvene resurse
 • Tehnike za kreiranje izvrsnih stanja
 • Postizanje visokog učinka

TEMA 13. Strategije kreativnosti i uspeha

 • Kako neuspešne strategije da zamenite uspešnim
 • Kako upoznati i optimizovati vlastite strategije
 • Kako se primenjuje T.O.T.E.-model
 • Kako  da primenite Diznijevu strategiju kreativnosti u radu na ciljevima
 • Kako se menja ponašanje u različitim kontekstima
 • Kako da kreativno pristupite u raznim situacijama i izazovima
 • Kako kao od problema do rešenja
 • Kako se pravi promena u 6 koraka
 • Kako vršimo uticaj na sebe i druge kroz metafore

TEMA 14. Sistem vrednosti i uverenja

Vrednosti predstavljaju kriterijume na osnovu kojih donosite odluke. Kada ih postanete svesni kao i zašto su vam i koliko važne, napravićete njihovu hijerarhiju. Naučićete da prepoznajete vaša uverenja, na osnovu čega su nastala i utemeljena. To su vaši vodeći principi i vaše istine koje daju značenje, motivaciju i usmerenje u vašem životu. Ona koja su štetna za vas, naučićete kakao da ih zamenite svrsishodnim i korisnim.

 • Otkrićete šta vas pokreće i šta vam je važno
 • Osvetićete šta je to što vas ograničava da postignete ono što želite
 • Kako da nekorisna uverenja zamenite korisnim
 • Hijerarhija vrednosti
 • Proučavanje vrednosti
 • Slušanje naglašenih ključnih vrednosti
 • Koja su najčešća ograničavajuća uverenja
 • Vežba promene uverenja
 • Točak života

TEMA 15. Metaprogrami

Metaprogrami su nesvesni programi razmišljanja koji utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka, zapažanje… Upoznaćete metaprograme koji usmeravaju vaše mentalne procese i ponašanje, kako se koriste u svrhu vršenja pozitivnog uticaja i motivacije, može te pomoću njih npr.definisati zahtev za radnim mestom, povećati fleksibilnost u razmišljnaju, kao i  kako da pokrenete lični rast i razvoj koji je u skladu sa vašim unutrašnjim vrednostima. Naučićete kako da prepoznate ponavljane obrasce i oslobodite se onih koji vam više nisu korisni. Postaćete svesni da vaša iskustva iz prošlosti koja žive u sadašnjosti, mogu da se promene i da možete da kreirate budućnost kakvu želite. Naučićete:

 • Kako da postavljate specifična pitanja u otkrivanju metaprograma
 • Kako različiti metaprogrami utiču jedni na druge
 • Kako da korisno primeniti metaprograme u svakodnevnom životu i rukovođenju
 • Kako da usaglasite svesne namere sa nesvesnim procesima
 • Kako da uskladite različite interese i pravilno postavite prioritete
 • Na koji način da otkrijete uverenja, vrednosti i “programe” po kojima sagovornik donosi odluku
 • Kako prilagoditi svoju komunikaciju, prezentaciju, prodaju ili rukovođenje prema sagovorniku
 • Kako motivisati, nagrađivati, prezentovati

TEMA 16. Rad sa grupama i sistemima

Ruth Cohn, psihoanalitičar i psiholog je kreator koncepta TCI (Theme Centered Interaction) za lični razvoj i rad sa grupama. Naučićete:

 • TCI mode
 • Zašto ljudi ulaze u igre
 • Kako da primetite konflikt i kako da mu pristupite
 • Tri tipa strukture karaktera
 • Tipovi rešavanja konflikta
 • Usmeravani dijalog
 • Faze grupnog delovanja
 • Alati za grupno vođenje
 • Moderiranje
 • Kako biti sopstveni režiser
 • Kako biti svesniji sebe i drugih
 • Lična odgovornost u kontaktu sa drugima
 • Kako raditi sa grupama
 • Kako da kreirate i vodite efikasne sastanke k
 • Kako organizovati sastanke, konferencije...

TEMA 17. Integracija unutrašnjeg tima

Jedna od najefikasnijih tehnika koja nam služi da pomirimo i integrišemo suprotstavljene uloge u pojedinim situacijama. Naučićete i upoznati:

 • Moj unutrašnji tim
 • Kako da napravite konsenzus sa unutrašnjim timom
 • Kako da  dobaro komuniciraju delovi vašeg unutrašnjeg tima
 • Kako da upotrebite pregovaračke veštine između različitih delova vaše ličnosti

TEMA 18. Satir kategorije

Model promene koji je razvila Virdžinija Satir. Naučićete:

 • Satir kategorije „zamke uloga“
 • Pet uloga
 • Pet Satir kategorija ponašanja u stresu
 • Lonac samopouzdanja
 • Pet sloboda

TEMA 19. Konflikti

Obrađivaćemo teme: konflikti, igre odraslih, osnovne psihičke strukture i usmeravani dijalog. Bez konflikta nema ličnog rasta i razvoja. Kako se konflikti rešavaju? Ponašanje u konfliktima ima veze sa osnovnom strukturom ličnosti i strahovima. O ovome piše Eric Bern u svojoj knjizi“Koju igru igraš?”. Upoznaćete: “Igre odraslih”, utvrditi vašu osnovnu psihičku strukturu ličnosti i  metodologiju usmeravanog dijaloga. Nuačićete:

 • Kako da promenite nekorisna ponašanja
 • Usmeravani dijalog
 • Unutrašnji konflikt i kako ga rešiti
 • Koje su snovne psihičke strukture ličnosti
 • Kako da komunicirate sa šizoidnom, histeričnom, depresivnom i opsesivnom osnovnom strukturom ličnosti
 • Teške i problematične situacije - kako ih rešiti
 • “Igre odraslih” -  kako ih prepoznati i ostati izvan njih
 • Tipovi rešavanja konflikta

TEMA 20. Spiralna dinamika

 • Koji su nivoi Spiralne dinamike i njihove karakteristike

TEMA 21. S.C.O.R.E. model

 • Naučićete SCORE model promene, koji je razvio Robert Dilts.

TEMA 22. „The Work“

Uzrok patnje leži u tome da mi našim mislima ( verovanjima i uverenjima) kojima verujemo. „Rad“ se bavi proverom i ispitivanjem naših misli. To je jednostavna i efiksna tehnika  koja se sastoji od 4 osnovna pitanja i preokretanja misli. Pomoću nje ćete moći da preispitate vaše stresne misli, šta vam stvara nezadovoljstvo i bol. Ovu tehniku praktikuju milioni ljudi širom sveta. Naučićete načine menjanja nekorisnih uverenja metodom “The Work” razvijenim iz iskustva Byron Kathy.

TEMA 23. Koučinga pitanja

Naučićete 16 grupa pitanja, najvažnijeg koučing instrumenta:

 • Kojih 16 grupa pitanja se postavljaju
 • Kada se postavljaju određena pitanja i sa kojim ciljem

TEMA 24. Timski koučing

Naučićete kako da izgradite jak tim.

 • Osnovni koncept timskog koučinga
 • Kako da razmišljamo timski
 • Razvoj i trendovi timskog koučinga
 • Energija grupe
 • Osnovna pravila razvoja timova
 • Komunikacija među članovima tima
 • Dinamika tima
 • Zajedničke vrednosti tima
 • Snaga tima
 • Vizija i misija tima
 • Timski koučing u praksi
 • Zajedno do najbolje odluke/tehnike
 • Donete odluke i kako do realizacije
 • Tehnike izvrsnosti
 • Razvoj tima
 • Upravljanje konfliktima
 • Motivacija pojedinca i celog tima
 • Šira primena
 • Uspeh tima – proslava

TEMA 25. Slight of mouth – obrasci “spretna usta”

Naučićete nove govorne obrasce koji se koriste kako bi izazvali promenu. Slight of mouth – obrasci “spretna usta” izazivaju različite reakcije slušaoca: konfuziju, humor, ljutnju, prosvetljenje… i treba ih oprezno koristiti.

TEMA 26. Budite genije u poslu I kreator svog života - strategije uspešnih

Uspeh ne dolazi slučajno. Ako ste pripremljeni čim se pojavi prilika bićete spremni da priliku prihvatite. Bazični cilj svake firme su održivost i profit. Bez njih, nema ni firme. Postoje načini na koji se ove dve vitalne stvari mogu postići, i to su upravo: VIZIJA – tamo gde želite da stignete i MISIJA – način na koji ćete stići. Bez elemenata kao što su: AMBICIJA- konkretni koraci i strategija i STRAST – pokretačka energija, sama vizija i misija ne mogu dovesti do željenog uspeha. Pre svega toga, pitam vas: „Imate li jasan i precizan CILJ ili ne baš?“ Ili „Otprilike znate šta bi hteli.“

Stvorite svoj NAJBOLJI TIM - Masterminding group 1+1=3 (tvoja misao plus moja misao formira najbolju misao). Poenta je koga „puštate“ u svoj tim ili život. „Koje su vaše lične vrednosti i vrednosti firme?“ Da bi ENERGIJA GRUPE bila dobra, neophodno je da energija individualca bude na visokom nivou. Nju pronalazimo u svojim resursima i modelovanjem. Takođe, važno je znati šta tačno očekujete i od vaših saradnika, investitora kao i svog tima.

Mindset nije samo racionalno setovanje mozga već ono u šta verujemo i kako se osećamo.

Genije u poslu zna kako da ode u budućnost i vidi sebe gde želi da bude, da se vrati u sadašnjost i obrati pažnju na detalje, osmisli korake sa strašću, željom i rizikom. I dugoročan uspeh je tu.

Robert Diltz je osmislio najefikasnije NLP tehnike, na osnovu dugogodišnjeg proučavanja strategije uspeha S.Frojda, N.Tesle, Leonarda Da Vinčija, R. Bransona, Dž. Bezosa, S.Džobsa, H. Šulca i drugih uspešnih i izvrsnih ljudi. Proučavao je i analizirao šta izuzetne i uspešne ljude čini izvrsnim, način na koji razmišljaju i dolaze do cilja koji zamisle. Došao je do zaključka da svi oni imaju gotovo istu šemu kako su od zamisli, želje ili sna napravili realnost, ostvarili ciljeve i pomerili granice. Na osnovu toga Robert Diltz je napravio metodu “Strategije genija u poslu”. 

Sublimirajući razne energetske tehnike,vestine, NLP i koučing alate, kao i gore navedenu  metodu koncipirala sam program čijom primenom ćete  i vi posle ove edukacije postati genije u svom poslu i primenom u svim sferama života postati kreator svog života  na najbolji mogući način. POSTAĆETE NAJBOLJA VERZIJA SEBE. VI TO MOŽETE!

TEMA 27: Efektne tehnike, veštine, metode i alati za roditelje i prosvetne radnike. Kako da komuniciramo sa decom svih uzrasta verbalno i neverbalno.

Da li zaista čujete vaše dete šta vam govori i poručuje? Da li ono čuje vas šta želite od njega? Govorite li istim jezikom? Kako da kroz igru dete nauči da osvesti šta želi, postavi i realizuje ciljeve, promeni nepoželjno ponašanje, otkloni nepoželjne emocije, pronađe željene resurse. Ukazati mu na segmente koje treba da menja na nivou ponašanja i sposobnosti, nikako na nivou identiteta jer se može loše odraziti na njihovo samopouzdanje, a da toga nismo ni svesni ( npr. „Nisi doabr“ – znači da neko nije dobra osoba). Teme koje ćemo obrađivati:

 • „Sto puta sam ti rekla da...“ - Ako „sto puta“ ne funkcioniše, probajte nešto drugo
 • Imate sve resurse koji su vam potrebni da budete najbolji roditelj
 • Prenosite li detetu i nekorisna uverenja
 • Neuspeh ne postoji, postoji samo rezultat
 • Pomozite detetu da definiše, postavi i realizuje cilj
 • Vežbajte izvrsnost sa svojim detetom
 • Da li je detetov i vaš prioritet isti
 • Znate li pravilno da pohvalite dete
 • „Iz dečjih cipelica“ - Sagledajte stvari iz više uglova
 • Da li čujete vaše dete, da li ono čuje vas
 • Otklonite ometače vaše podsvesne veze sa detetom
 • „Šta nam oči govore“ - Veština zapažanja detetovog toka misli
 • „Nisi bio dobar.“ ?! - Kako uputi kritiku za dobrobit deteta
 • Kada želite da dete nešto uradi, recite to samo jednom
 • Kako zustaviti loše ponašanje
 • Zašto deca govore neću – smanjite otpor i odbijanje
 • Kako da dete ovlada tehnikom upravljanja štetnim emocijama (strah, ljutnja...) u kritičnim situacijama
 • Kako da dete ovlada tehnikom pospešivanja željenih resursnih stanja (samopouzdanje, izvrsnost)
 • Ako vaše dete očekuje promena, pomozite mu efikasnim tehinkama
 • Kako da stvari sagledate sveobuhvatnije
 • Konflikt – u skladu sa sobom i drugima