Edukacije iz oblasti svesne i podsvesne komunikacje nam pružaju znanja, metode, veštine i tehnike u postizanju izvrsnosti, uspeha, sreće i zadovoljstva na ličnom i profesionalnom planu. Treninzi se koncipiraju prema potrebama klijenta. Mogu se organizovati kao individualne sesije i rad u grupama.
Znati pravilno postaviti cilj, zameniti neželjeno ponašanje korisnim je pored komunikacije naš najvažniji fokus. Korisno je ovladati tehnikama: kako prodati svoju ideju sagovorniku, postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima, kreirati uspešnu karijeru, smanjiti nivo stresa, upravljati vremenom i promenama. Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku. Primenom veština stečenih na treningu, dobićete i set alata kojim ćete značajno promeniti vaš način razmišljanja, ponašanja i komuniciranja. Naučićete kako da održite kontinuirani rast i razvoj. Postaćete najbolja verzija sebe.

Treninzi su namenjeni: menadžerima, prodavcima, profesionalcima, trenerima i drugima koji žele da nauče tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u produktivno kao i svima koji su u potrazi za uspehom i poboljšanjem lične i profesionalne efikasnosti.

Profesionalno

Edukacije iz oblasti svesne i podsvesne komunikacje nam pružaju znanja, metode, veštine i tehnike u postizanju izvrsnosti, uspeha, sreće i zadovoljstva na ličnom i profesionalnom planu. Treninzi se koncipiraju prema potrebama klijenta. Mogu se organizovati kao individualne sesije i rad u grupama.
Znati pravilno postaviti cilj, zameniti neželjeno ponašanje korisnim je pored komunikacije naš najvažniji fokus. Korisno je ovladati tehnikama: kako prodati svoju ideju sagovorniku, postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima, kreirati uspešnu karijeru, smanjiti nivo stresa, upravljati vremenom i promenama. Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku. Primenom veština stečenih na treningu, dobićete i set alata kojim ćete značajno promeniti vaš način razmišljanja, ponašanja i komuniciranja. Naučićete kako da održite kontinuirani rast i razvoj. Postaćete najbolja verzija sebe.

Treninzi su namenjeni: menadžerima, prodavcima, profesionalcima, trenerima i drugima koji žele da nauče tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u produktivno kao i svima koji su u potrazi za uspehom i poboljšanjem lične i profesionalne efikasnosti.

Lično

Naučićete da poboljšate samopoštovanje i fleksibilnost, uspostavite bolje partnerske i porodične odnose, postignete životni balans. Radićete na postavljanju i realizaciji ciljeva i prepoznavanju onih stvari koje su vam stvarno važne u životu.

Zdravlje

Zdravstveni koučing se odnosi na očuvanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Dokazano je da je većina naših bolesti psihosomatskog porekla te da sve naše bolesti nastaju i nestaju u našoj glavi. Takođe, negativno okruženje, siromaštvo, odrastanje u disfunkcionalnoj porodici i okruženju dovode do disbalansa i stresa koji utiču na naše zdravlje. Svake naše negativne emocije dugo deponovane u našoj duši, čak i one za koje mislimo da smo ih se oslobodili, naizgled zaboravivši na njih, nađu svoju lokalizaciju u telu. Na toj lokaciji se manifestuju u vidu bolesti.

Uz koučevu pomoć, ovladaćete tehnikama za eliminisanje fobija, stresa, unutrašnjeg konflikta, depresije i drugih poremećaja. Stećićete efikasne strategije za održavanje dobrog zdravstvenog stanja organizma.

Sport

Sportista bilo da je napočetku svoje karijere ili je već afirmisan i postiže vrhunske rezultate, u zavisnosti šta je nejgova tema, radiće na: definisanju ciljeva, strategije, vizije, motivacije, koncentracije, planiranju razvoja uspešne sportske karijere, menjanju ograničavajućih ponašanja željenim.. Ovi navedeni elementi dovešće sportistu do vrhunskih rezultata.

Individualni koučing za korporativne klijente

Koučing se sada smatra najboljim sredstvom za razvoj liderskih veština i ostvarenje punog ljudskog potencijala.

Oblasti u kojima se koučng primenjuje:

  • Usaglašavanje klijentovog ličnog razvoja sa organizacionim promenama
  • Podrška u razvoju korporativnih lidera
  • Podrška u ostvarivanju posebnih biznis ili razvojnih ciljeva, podrška timova i pojedinaca
  • Podrška u razvoju organizacija i timova

Timski koučing

Timski koučing je proces podrške timu u ostvarenju ciljeva. Omogućava članovima tima da dostignu najbolje performanse uz pomoć kouča. Timski koučing se bavi razvojem pojedinaca koji već rade zajedno ili će raditi projekat zajedno.

Oblasti u kojima se koučng primenjuje: 

  • Rad na postavljanju timskih ciljeva i postizanju istih
  • Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
  • Prevazilaženje sukoba unutar tima i stvaranje timskog duha
  • Mogućnost promena stava i tački gledišta
  • Poboljšanje emocionalne inteligencije tima
piramida-n